O BusinessTalk TÉMA


Témat  v byznyse je mnoho. Proto pořad Business TÉMA není až tak o osobním příběhu a podnikatelské cestě jedince, osoby, ale je o konkrétním tématu. U něj se můžete těšit na rozhovory se s konkrétní tématem – jasně dané odvětví, segment, obor. Může se tak jednat o témata z oblasti stavebnictví, farmacie, multilevelu, osobního rozvoje, energií a mnoho dalšího. V rozhovoru pak vystupují lidé, kteří v daném oblasti jsou odborníci a mohou poskytnout velmi zajímavé informace  pohledy, které vám mohou přinést širší pohled na danou problematiku. 

Rozhovory pořadu BusinessTalk TÉMA